ขอให้เหตุการณ์ยุติได้อย่างรวดเร็วนะคะ 
 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
#SAVEKORAT
#PRAYFORKORAT

ขอให้เหตุการณ์ยุติได้อย่างรวดเร็วนะคะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ #SAVEKORAT #PRAYFORKORAT

ขอให้เหตุการณ์ยุติได้อย่างรวดเร็วนะคะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ#SAVEKORAT#PRAYFORKORAT...
ขอให้เหตุการณ์ยุติได้อย่างรวดเร็วนะคะ 
 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
#SAVEKORAT
#PRAYFORKORAT

ขอให้เหตุการณ์ยุติได้อย่างรวดเร็วนะคะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ #SAVEKORAT #PRAYFORKORAT

ขอให้เหตุการณ์ยุติได้อย่างรวดเร็วนะคะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ#SAVEKORAT#PRAYFORKORAT...

Pin It on Pinterest