และในวันเดียวกัน Wendy Alane Wright (Hollywood Talent Manager) ได้เข้ามาเยี่ยมคลาสเรียนทั้งสองคลาสของเรา และจะกลับมาอีกค…

และในวันเดียวกัน Wendy Alane Wright (Hollywood Talent Manager) ได้เข้ามาเยี่ยมคลาสเรียนทั้งสองคลาสของเรา และจะกลับมาอีกค…

และในวันเดียวกัน Wendy Alane Wright (Hollywood Talent Manager) ได้เข้ามาเยี่ยมคลาสเรียนทั้งสองคลาสของเรา และจะกลับมาอีกครั้งเพื่อทำ Workshop ร่วมกับ MasterClass Studio ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะ Wendy บอกว่าชอบบรรยากาศของที่นี่...
กิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา MasterClass Studio ของเราก็ได้จัดกิจกรรมเล็กๆ ผ่านคอนเซ็ป”วันของการแบ่งปัน” โดยหัวใจหลักของวันนี…

กิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา MasterClass Studio ของเราก็ได้จัดกิจกรรมเล็กๆ ผ่านคอนเซ็ป”วันของการแบ่งปัน” โดยหัวใจหลักของวันนี…

กิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา MasterClass Studio ของเราก็ได้จัดกิจกรรมเล็กๆ ผ่านคอนเซ็ป”วันของการแบ่งปัน” โดยหัวใจหลักของวันนี้คือ เราจะนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและอยากส่งต่อมาเพื่อให้เพื่อนๆและเด็กๆที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ขอบคุณทุกคนที่นำของที่ตนเองมี...

Pin It on Pinterest