คอร์สการแสดงขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเปิดแล้วนะคะ 🎭🎥📷 คอร์สการแสดงขั้นพื้นฐาน (Fundamental Of Acting) สำหรับน้อง อายุ 7-12 ปี และ 13-17 เปิดแล้วนะคะ ราคาสุดคุ้มเพียงเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น เรียนทั้งคอร์ส 3 เดือน 12 ครั้ง 24 ชั่วโมง พร้อม Final Showcase รวมทั้งคอร์สเพียง 14,900 บาท กลุ่มที่ 1 รุ่นอายุ 7-12 ปี
เรียนทุกๆวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00น. กลุ่มที่ 2 รุ่นอายุ 13-17 ปี
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ที่ MasterClass Studio ลาดพร้าว ซอย 25
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ ที่ 26 มกราคมนี้ Acting Class 12 ครั้ง รวม 24 ชม.
จะแบ่งการเรียนออกเป็น 4 ช่วง
1.เรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติในห้องเรียน
2.Scene Work
3.สร้างงาน Performance ของตัวเองจะในรูปแบบกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้โดยมีครูผู้สอน… MoreSource

Pin It on Pinterest

Share This