Don’t Rain on My Parade ของน้องกีต้ามาแล้วค่า
จาก MasterClass Showcase ครั้งที่ 1
น้องกีต้าเป็นเด็กนักเรียนการแสดงรุ่นแรกเลย
ตอนนี้น้องทำอะไรอยู่และเป็นยังไงบ้างน้า
💕💕💕
#MasterClassStudio
#MasterClassShowcase01
#DekMasterClass
Source

Pin It on Pinterest

Share This