วันนี้ใครว่างมาพบกันนะคะ กับ Salsa Dance Workshop โดย Roland Amoussou เวลา 19.00 น. ค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อท่าน แล้วพบกันที่ MasterClass Studio นะคะ




Source

Pin It on Pinterest

Share This